2006/May/24

สำหรับนักดาวโหลดตัวยงทั้งหลายคงเคยประสบปัญหาดาวโหลดพร้อมกันมากกว่า 3 ไฟล์ไม่ได้ใช่ใหม นั่นเป็นเพราะว่าโปรแกรม IE ได้กำหนดค่าเริ่มต้นมาให้เพียงเท่านั้น แต่เราสามารถเข้าไปแก้ไขเพื่อให้โปรแกรม IE ดาวโหลดพร้อมกันได้มากขึ้น ด้วยวิธีการดังนี้

1. Start Menu > Run พิมพ์ regedit
2. เข้าไปที่ HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInternet Settings

3. คลิ๊กขวาตรงพื้นที่ว่างด้านขวามือแล้วเลือกคำสั่ง New > DWORD Value

4. ตั้งชื่อ DWORD นี้ว่า MaxConnectionsPerServer จากนั้นดับเบิ้ลคลิ๊กเข้าไปกำหนดค่า DWORD ที่ชื่อ MaxConnectionsPerServer

5. หน้าต่าง Edit DWORD Value จะแสดงขึ้นมาที่ช่อง Value data ให้ใส่ค่าที่คุณต้องการให้โปแกรมดาวโหลดได้พร้อมกันกี่ไฟล์ ในต้วอย่างนี้ตั้งไว้ 5 ไฟล์

6. คลิ๊กปุ่ม OK แล้วรีสตาร์ทใหม่ คราวนี้โปแกรม IE ของเราจะดาวโหลดได้พร้อมกันถึง 5 ไฟล์แล้ว

Comment

Comment:

Tweet


Montree Phomkam
View full profile